PHP … PHP … PHP … PHP & PHP


Support GoPHP5.org

Vậy là PHP4 sẽ ngừng phát triển vào cuối năm 2007, chỉ còn những bản fix bug được cập nhật cho đến ngày 8 tháng 8 năm 2008. PHP4 đã sống 7 năm, và bây giờ đã đến lúc nó phải ra đi để nhường chỗ cho PHP5.

PHP5 đã ra đời được 3 năm, và PHP6 thì sắp oe oe chào đời, nhưng PHP4 vẫn thống trị các dịch vụ cung cấp shared hosting. Điều đó làm cho các ứng dụng PHP … không dám nâng cấp lên PHP5. Nhưng đã đến lúc phải chấm dứt tình trạng đó. PHP5 đã quá trưởng thành, nó đem đến sự chuyên nghiệp cho cộng đồng PHP, đem đến OO, design patterns, UML, XML, web services …

Một số nhóm mã mở PHP đã cùng nhau lập nên web site http://gophp5.org, như một lời cổ vũ rằng: “Hãy nâng cấp lên PHP5 đi, không còn chỗ cho PHP4 già nua nữa rồi”. Ngay trên trang chủ của web site này có một đồng hồ đếm ngược đến ngày 5 tháng 2 năm 2008, thời điểm mà theo họ là thích hợp để các nhà cung cấp web hosting cũng như các dự án PHP mã mở chuyển sang sử dụng PHP5.2 !  Một danh sách dài các ứng dụng PHP mã mở nổi tiếng như Drupal, Gallery, IceBB đã có kế hoạch cho phiên bản PHP5.

Còn bạn ? Bạn có thích PHP không ? Bạn có muốn PHP trở thành mainstream ở Việt Nam không ? Bạn có thể vào link này để cùng thảo luận về PHP chuyên sâu với nhóm PHPVietnam: http://groups.google.com/group/phpvietnam . Tất cả đều mở, hoan nghênh bạn !


About this entry