Google mua FeedBurner

Theo thông tin chính thức từ http://feedburner.com thì Google đã mua lại dịch vụ quản lý và theo dõi feed này. Nhóm phát triển FeedBurner sẽ join vào Google team và sắp tới FeedBurner sẽ kết hợp với các dịch vụ của Google. Cũng theo như trên FeedBurner.com thì Google sẽ phát triển dịch vụ quảng cáo trên feed dựa vào FeedBurner, họ cho rằng vai trò của feed sẽ càng ngày càng quan trọng hơn trong tương lai.

Như bạn biết, các tài khoản miễn phí ở FeedBurner bị hạn chế nhiều tính năng hay ho. Sau khi FeedBurner về tay Google, các tính năng này sẽ được cung cấp free hết. Người dùng chỉ việc vào control panel và upgrade miễn phí thôi. Thật là … phê hết chỗ nói !

Thôi, nếu bạn có sử dụng FeedBurner thì lo mà đi upgrade đi nhá, tôi đi đây !


About this entry